Login

Okénko do třídy

Září : V září jsme u nás uvítali nové děti a pomáhali jim s adaptací v novém prostředí. Tento měsíc byl plný kamarádských her a radostí. 

Říjen: V naší školce proběhlo podzimní tvoření s rodiči. Všichni přinesli spoustu přírodnin a společně s rodiči vytvářeli roztodivné postavičky. Všem se akce moc líbila.

Listopad : Naučili jsme se poznávat druhy stromů a jejich listy a plody, procházeli jsme se podzimní přírodou a vše si ověřovali v praxi.Prosinec
:Tento měsíc jsme zahajili punčováním u našeho malého stromečku u školky. Zazpívali jsme mu koledy a protože byl kouzelný, po zazpívání se rozsvítil . Když napadl první sníh, děti donesly něco dobrého na zub zvířátkům a společně jsme vše odnesly  do krmelce, který je na poli u lesa. Zvířátka měla pak na výběr pestrou paletu dobrot : kaštany,žaludy, mrkvičky, jablíčka , semínka a dokonce i seno. Určitě měla velkou radost.
Přijel k nám na návštěvu hodný čert s Mikulášem .
S dětmi jsme měly malá vystoupení na rozsvícení stromečku ve Vrábči a také vystoupení pro místní seniory. Rodiče byli pozváni na  vánoční besídku s tvořením, kde si každé z dětí namalovalo textilními barvami andíllka nebo stromeček na látkovou tašku.

Leden

: Tento měsíc jsme v podobě tří králů  navštívili našeho pana starostu, abychom mu popřáli v novém roce jen to dobré, napsali nad dveře K+M+B 2018 a obešli náves při doprovodu písničky "My tři králové jdeme kvám". Povídali jsme si o ptácích a zvířátkách zimě a začali se pripřavouvat na již 2. masopustní veselí ve Vrábči.

Únor 
Tento měsíc byl věnován převážně již historicky 2. masopustu ve Vrábči. I přes velkou nemocnost našich dětí myslíme, že se masopust opět vyvedl. Měly jsme 6 zastavení, kde děti zazpívaly a zatančily a za odměnu měly od hospodářů a hospodyň ze stavení přichystáno vždy něco dobrého k pití i k jídlu. Nakonec jsme u naší vrby před školkou pochovaly basu a byl připraven i závěrečný masopustní jarmark. K tanci i k poslechu nám zahrál místní pan harmonikář, za což mu moc ještě jednou děkujeme.

Březen

Březen byl v naší školce plný jara a příprav na velikonoční svátky. Protože zima nechtěla stále odejít, rozhodly jsme se jí vynést, v podobě Morany, a hodit jí do vody, aby konečně odplavala pryč a mohlo přijít vytoužené jaro.Každý z dětí mělo svou vlastní malou papírovou Moranu a v čele jsme nesly Moranu klasckou. Za zpěvu vynášecí písničky "Přišlo jaro do vsi, zvuku tamburíny a dřívek, za říkání vynášecí básničky "Zimo, zimo táhni pryč", jsme Moranu z obce Vrábče vynesly pryč a hodily jí do vody. Zpátky jsme již nesly ověnčenou jarní ratolest. 
Zima odešla a my jsme se mohly chystat na klasické jarní velikonoční svátky. Připomněly jsme si klasické velikonoční tradice a zvyky, řekly jsme si, proč se velikonoce slaví, a barvily jsme vajjíčka.

Duben 

Měsíc duben začal přípravou na zápis do ZŠ. Celý týden jsme si na školu hrály. Děti seděly v "lavicích" a formou her zde  probíhaly  základní vyučovací předměty . Po celý týden je doprovázela žákovská knížka , do které dostávaly známky a nakonec jim bylo rozdáno i vysvědčení.

V polovině dubna jsme s našimi předškoláky byli ve školce v přírodě. Tentokrát to bylo na téma z pohádky do pohádky, kdy se děti potkaly s liškou z pohádky "O koblížkovi, s vodníkem Česílkem, s červenou Karkulkou a dokonce i s ježibabou z pohádky "O perníkové chaloupce".

Na konci měsíce k nám přiletěly čarodějnice  a to přímo na dopravní hřiště před školkou. Všechny děti z naší školky i paní učitelky se proměnily v čaroděje a čarodějnice a společně jsme hledali čarodějnou  knihu, která se nám ztratila. Bez ní předci nejde kouzlit. Abychom se ke knize dostali, museli jsme plnit pravé čarodějnické úkoly, které byly napsány na poztrácených listech z čarodějné knihy. A protože jsme moc šikovní čarodějové a čarodějnice , tak ztracenou knihu jsme nakonec našli a mohlli jsme společně společně vykouzlit divadelní čarodějnické představení v podání divadla "Máma a táta". Měli jsme i pravou a nefalšovanou čarodějnickou hostinu.

KVĚTEN

Začátek měsíce května jsme s láskou a radostí, zdobily hrnečky maminkám ke Dni matek. Protože jsme šikovní, tak jsme ještě vyrobily hezké přáníčko s básničkou. Povídaly jsme si o tématu rodina a vše kolem, co téma zahrnuje. 
Viděly jsme v Boršově výcvik policejních psů. Čekala nás tam jedna fenka a jeden pes, slyšely jsme výstřely z pravé policejní pistole a i paní učitelky se navlékly do ochranné bundy a nechaly se pejskem chytit. Děti statečně fandily a o paní učitelky se nebály. 
Kdo chtěl, měl možnost navštívit s rodiči Den rodiny v Boršově se sportovci. Čekal nás bohatý sportovní program, soutěže a plno dalších aktivit. 

Velice vydařený program byl na návštěvě letiště v Plané, kde děti viděly letadla, zásah letištních hasičů přímo na letištní dráze. Projely se po celé délce ranveje, která byla opravdu dlouhá a poté se seznámily s dravci. Měly možnost si pohladit malinkatou sovičku, viděly obřího orla a spoustu dalších ptáků. Děti se vrátily nadšené a nevěděly, o čem mají vyprávět dříve. 

Ke konci května nás navštívili policisté. K dispozici jsme měly dopravní hřiště ve Vrábči a naše auta, kola, odrážedla. Každé dítě se seznámilo s povinnou cyklistickou výbavou, se značkami, které běžně potkáváme a s přecházením na přechodu pro chodce. Dětem se to moc líbilo, nejen jízda na dopravních prostředcích, ale i vyprávění policistů, kteří v uniformách budí respekt.

Celý měsíc nás provázelo hezké počasí, které jsme využily k procházkám po Vrábči a také k pobytu na naší zahradě, kde nám letos přibyla houpačka a děti ji plně využívají. Tvoříme na pískovišti různé dobroty, nebo si malujeme venku pod pergolou. V květnu jsme zařadily do programu více pohybových aktivit, ale i například pokračujeme v plnění úkolů na interaktivní tabuli k danému tématu a usilovně pracujeme s předškoláky na jejich přípravě k nástupu do ZŠ.

ČERVEN

Měsíc červen jsme zahájily oslavou ke Dni dětí. Hasiči v Boršově nad Vltavou si pro nás připravili program, tak jsme mohly vidět jejich práci přímo v akci, když hasili oheň na parkovišti v kempu. Pak jsme viděli, jak vypadá hasičské auto zblízka. 
Ještě ten den nás přijela navštívit ZŠ Křemže, která jela s dětmi na cyklistický výlet. Společně jsme si daly zmrzlinu na naší zahradě. 

Velké přípravy znamenaly, že se nám blížila zahradní slavnost, kde jsme se loučili s předškoláky. Děti měly předem naučené vystoupení, které poctivě trénovaly. Rodiče mohli vidět písně a básně zpívané společně a poté samostné předškoláky. Děti, které chodily přes rok na anglický jazyk, předvedly také malé vystoupení. Společně s panem starostou a doprovodným programem jsme pasovali přeškoláky na školáky. Viděli jsme i paní na vysokých chůdách a děti měly za úkol jimi proběhnout, do školního světa. 
Do programu byli zahrnutí i rodiče, kteří pomáhali s přípravou her a následovalo loutkové divadlo. Děti také zaujalo občerstvení, které měly připravené od svých rodičů a také toho plně využívaly.

Letošní výlet byl v Zeměráji v Kovářově. Jely jsme asi hodinu a půl autobusem a vystoupily jsme v krásné přírodě. Po příjezdu nás paní seznámila s celým programem a daly jsme si svačinku. Prvně jsme šli do vesničky, kde nám místní obytelka vyprávěla, jak oni tam žijí, kde berou mouku, kde pečou chléb, co pěstují na záhoncích. Měly jsme prohlídku domečků z hlíny, slámy a dřeva. 
Jako další program byla stezka naboso. U dětí měla obrovský úspěch. Hlavně překračování různých větviček, šišek a kamínků. Celou dobu byly po cestě úkoly, které jsme vzorně plnily. 
Dále jsme dostaly řízek s pečivem a mohly jsme využít jejich venkovní hřiště na hraní. Po cestě zpět jsme si v autobuse vyprávěly, co se nám nejvíce líbilo a někdo také ihned usnul. 

Poslední den tohoto školního roku jsme se rozloučily malou oslavou. Děti čekalo občerstvení a hudba. Také jsme se loučily s paní učitelkou, která nastupuje v září do jiné školky. v červnu jsme s dětmi opakovaly bezpečnost ve vodě a na silnici, aby se v září sešly zas všechny děti a ve zdraví. 

Mateřská školka Boršov nad Vltavou

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign