Login

Okénko do třídy

Září : V září jsme u nás uvítali nové děti a pomáhali jim s adaptací v novém prostředí. Tento měsíc byl plný kamarádských her a radostí. 

Říjen: V naší školce proběhlo podzimní tvoření s rodiči. Všichni přinesli spoustu přírodnin a společně s rodiči vytvářeli roztodivné postavičky. Všem se akce moc líbila.

Listopad : Naučili jsme se poznávat druhy stromů a jejich listy a plody, procházeli jsme se podzimní přírodou a vše si ověřovali v praxi.Prosinec
:Tento měsíc jsme zahajili punčováním u našeho malého stromečku u školky. Zazpívali jsme mu koledy a protože byl kouzelný, po zazpívání se rozsvítil . Když napadl první sníh, děti donesly něco dobrého na zub zvířátkům a společně jsme vše odnesly  do krmelce, který je na poli u lesa. Zvířátka měla pak na výběr pestrou paletu dobrot : kaštany,žaludy, mrkvičky, jablíčka , semínka a dokonce i seno. Určitě měla velkou radost.
Přijel k nám na návštěvu hodný čert s Mikulášem .
S dětmi jsme měly malá vystoupení na rozsvícení stromečku ve Vrábči a také vystoupení pro místní seniory. Rodiče byli pozváni na  vánoční besídku s tvořením, kde si každé z dětí namalovalo textilními barvami andíllka nebo stromeček na látkovou tašku.

Leden

: Tento měsíc jsme v podobě tří králů  navštívili našeho pana starostu, abychom mu popřáli v novém roce jen to dobré, napsali nad dveře K+M+B 2018 a obešli náves při doprovodu písničky "My tři králové jdeme kvám". Povídali jsme si o ptácích a zvířátkách zimě a začali se pripřavouvat na již 2. masopustní veselí ve Vrábči.

Únor 
Tento měsíc byl věnován převážně již historicky 2. masopustu ve Vrábči. I přes velkou nemocnost našich dětí myslíme, že se masopust opět vyvedl. Měly jsme 6 zastavení, kde děti zazpívaly a zatančily a za odměnu měly od hospodářů a hospodyň ze stavení přichystáno vždy něco dobrého k pití i k jídlu. Nakonec jsme u naší vrby před školkou pochovaly basu a byl připraven i závěrečný masopustní jarmark. K tanci i k poslechu nám zahrál místní pan harmonikář, za což mu moc ještě jednou děkujeme.

Březen

Březen byl v naší školce plný jara a příprav na velikonoční svátky. Protože zima nechtěla stále odejít, rozhodly jsme se jí vynést, v podobě Morany, a hodit jí do vody, aby konečně odplavala pryč a mohlo přijít vytoužené jaro.Každý z dětí mělo svou vlastní malou papírovou Moranu a v čele jsme nesly Moranu klasckou. Za zpěvu vynášecí písničky "Přišlo jaro do vsi, zvuku tamburíny a dřívek, za říkání vynášecí básničky "Zimo, zimo táhni pryč", jsme Moranu z obce Vrábče vynesly pryč a hodily jí do vody. Zpátky jsme již nesly ověnčenou jarní ratolest. 
Zima odešla a my jsme se mohly chystat na klasické jarní velikonoční svátky. Připomněly jsme si klasické velikonoční tradice a zvyky, řekly jsme si, proč se velikonoce slaví, a barvily jsme vajjíčka.

Duben 

Měsíc duben začal přípravou na zápis do ZŠ. Celý týden jsme si na školu hrály. Děti seděly v "lavicích" a formou her zde  probíhaly  základní vyučovací předměty . Po celý týden je doprovázela žákovská knížka , do které dostávaly známky a nakonec jim bylo rozdáno i vysvědčení.

V polovině dubna jsme s našimi předškoláky byli ve školce v přírodě. Tentokrát to bylo na téma z pohádky do pohádky, kdy se děti potkaly s liškou z pohádky "O koblížkovi, s vodníkem Česílkem, s červenou Karkulkou a dokonce i s ježibabou z pohádky "O perníkové chaloupce".

Na konci měsíce k nám přiletěly čarodějnice  a to přímo na dopravní hřiště před školkou. Všechny děti z naší školky i paní učitelky se proměnily v čaroděje a čarodějnice a společně jsme hledali čarodějnou  knihu, která se nám ztratila. Bez ní předci nejde kouzlit. Abychom se ke knize dostali, museli jsme plnit pravé čarodějnické úkoly, které byly napsány na poztrácených listech z čarodějné knihy. A protože jsme moc šikovní čarodějové a čarodějnice , tak ztracenou knihu jsme nakonec našli a mohlli jsme společně společně vykouzlit divadelní čarodějnické představení v podání divadla "Máma a táta". Měli jsme i pravou a nefalšovanou čarodějnickou hostinu.

Mateřská školka Boršov nad Vltavou

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign