Aktuality

Kroužky v naší MŠ

Od začátku října začaly v naší MŠ probíhat kroužky. V dramatickém kroužku Dráček si děti vyzkouší různé dramatické metody a techniky, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, estetické a hudební cítění. V hudebním kroužku Čmelínek se děti nejen učí zpívat, ale také pracovat s dechem a rozvíjet rytmické cvičení při práci s Orffovy nástroji a seznamují se s různými hudebními nástroji. Další kroužek se zabývá Elkoninovou metodou, kde s pomocí maňásků Mistr Slabika a Mistr Délka postupují s dětmi od mluveného slova ke čtenému. V rámci ranního cvičení se jednou týdně věnujeme se staršími dětmi józe. Dále v naší MŠ probíhá kurz grafomotoriky s p.Doležalem a logopedie s p.Suchou.

Kroužky v naší MŠ      Kroužky v naší MŠ

Kroužky v naší MŠ     Kroužky v naší MŠ