Aktuality

Krásné a pohodové prázdniny !

Kolektiv MŠ Boršov nad Vltavou a MŠ Vrábče přeje všem dětem i rodičům prosluněné a pohodové prázdniny plné dobrodružných a veselých zážitků.

Budeme se těšit v novém školním roce 2024-2025 !

KRÁSNÉ LÉTO VŠEM !

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024 - MŠ Boršov nad Vltavou a odloučené pracoviště MŠ Vrábče

MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU A MŠ VRÁBČE

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024 - MŠ Boršov a MŠ VrábčeSeznam přijatých dětí od 1.9.2024 - MŠ Boršov a MŠ Vrábče

Uzavření vchodu do MŠ a parkoviště z ulice Slunečná z důvodu stavby

 

Upozorňujeme, že od pondělí 29.4.2024 bude vchod i parkoviště z ulice Slunečná

UZAVŘEN z důvodu začátku přístavby MŠ.

Všechny třídy budou mít provizorní vchod z ulice Ke Školce (u ředitelny, vedle jídelny).

Parkování je možné v ulici Ke Školce nebo v přilehlých ulicích.

Děkujeme všem a hlavně rodičům za shovívavost a trpělivost v této pro všechny náročné době.

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Masopustní rej

Videoreportáž z našeho masopustního reje.

Masopustní rej

Přístavba MŠ

V následujícím videu najdete rozhovor o přístavbě naší mateřské školy.

Přístavba MŠ

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Plán navýšení kapacity MŠ

Plán navýšení kapacity MŠ

Soutěž s Mondi Bupak s.r.o.

Naše školka se zapojila do soutěže společnosti Mondi Bupak s.r.o. o nejkrásnější výtvory z dodaných geometrických tvarů. Nechali na naší fantazii, co s dětmi vyrobíme. Cílem bylo děti seznámit s různými tvary a jejich velikostmi. Všem třídám naší MŠ se výtvory opravdu povedly. Naše školka z 25 zapojených školek vyhrála v kategorii předškoláci s koláží obce Boršova nad Vltavou - dokonce i se starostou na paddleboardu. Získali jsme pro naši MŠ finanční dar ve výši 3500,-Kč, která bude použita na dětský den v MŠ.  

Boršov nad Vltavou - Sovičky

Den otevřených dveří u nás v MŠ

Den otevřených dveří u nás v MŠ

Školení robotiky

V rámci inovativního vzdělávání u nás probíhá každý pátek ROBOTIKA s Mgr. Monikou Vackovou (více zde). A to i včetně pololetních prázdnin. Akorát tentokrát se jí nezúčastnily děti, ale naše mílé paní učitelky. Díky tomuto školení se naučily pracovat s různými roboty, programovat je a využívat je při vzdělávání předškolních dětí.

Školení robotiky Školení robotiky Školení robotiky

Školení robotiky Školení robotiky

Živý Betlém

Ve čtvrtek 15.prosince se u nás ve školce konala netradiční besídka formou Živého Betlému, kde si děti z dramatického kroužku připravily vánoční příběh o narození Ježíška. Na vystoupení se můžete podívat na následujícím videu. Tímto bychom Vám chtěly i popřát šťastné a veselé Vánoce a krásný Nový rok.

Živý Betlém

Fotografie z akce najdete v galerii Živý Betlém.

Robotika u předškolních dětí

Od začátku školního roku probíhá u předškolních dětí inovativní vzdělávání – robotika financovaná ze šablon OP-JAK, kdy do školky dochází každý pátek Mgr. Monika Vacková a seznamuje děti s kroky robotiky.

Děti v předškolním věku v rámci rozvíjení předmatematických a matematických představ pracují s různými vzory, tvary, číslicemi, které řadí do skupin podle velikosti, tvaru a počtu. Děje se tak většinou pomocí hry, nebo formou cvičení v pracovních listech. Naše školka se rozhodla jít i další cestou, jak děti podpořit v jejich zvídavosti a logickém uvažování nad číselnými řadami, nebo tvarovými posloupnostmi. Nabízí jim cestu ověřit si své znalosti pomocí jednoduchých robotických hraček Bee-Botů. Děti se tak prvně setkávají s jednoduchou formou programování, na kterou pak naváží na základní škole v podobě nového pojetí informatiky.
Robotické včelky jsou malí pohyblivý robůtci, které děti programují bez počítače, nebo tabletu. Programují je pomocí tlačítek, které má robotická včelka na zádech. Včelka je schopná zapamatovat si až čtyřicet pokynů. Děti většinou pracují s tematickou podložkou, kde řeší pomocí robotické včelky různé úkoly s různou náročností. Co taková výuka dětem kromě rozvíjení matematických představ a logického uvažování přináší? Především se učí spolupracovat v týmu. Učí se spolu komunikovat a společně řešit nějaký konkrétní problém. Nahlas mluví o tom, co se jim dařilo a co by bylo příště lepší vylepšit. Učí se přirozenou cestou pracovat s chybou. Často bývá i taková výuka propojená s pohybem a tvořivou aktivitou, která rozvíjí jejich kreativitu a myšlení. Jde tedy o celostní rozvíjení myšlení předškoláků a nejenom o "hraní si", jak by se na první pohled mohlo zdát. V dalších hodinách se děti můžou těšit na dalšího robotického kamaráda, mTiniho, se kterým zažijí nová dobrodružství a naučí se od něj dokonce i anglická slovíčka z tematického okruhu barev a čísel.

Robotika u předškolních dětí Robotika u předškolních dětí Robotika u předškolních dětí Robotika u předškolních dětí

Více fotografií naleznete ve fotogalerii Robotika.

 

Lampionový průvod a příjezd svatého Martina

V pátek 11. listopadu přijel do Boršova nad Vltavou svatý Martin. Šlo se lampiónovým průvodem k místnímu zámečku, kde si naše děti připravily scénku příběhu, jak se Martin proti své vůli stal biskupem.

Lampionový průvod a příjezd svatého Martina

Rády bychom poděkovaly všem, co nám pomáhaly, aby se akce mohla uskutečnit - Sofince Hájkové za roli Martina a paní Tomkové za půjčení koně, manželům Vilánkovým za propůjčení prostor zámečku, paní Sázavské za pečené dobroty, SDH Boršov nad Vltavou za bezpečnostní dohled a osvětlení, panu Nejedlému za ozvučení a panu Soukupovi za fotografie.

Lampionový průvod a příjezd svatého Martina Lampionový průvod a příjezd svatého Martina

Více fotografií naleznete v galerii Svatý Martin 2022.

Halloween

V pondělí 31.10. se ve školce konal Halloween. Děti přišly v maskách, zahrály si různé hry a soutěže a zatančily si na strašidelné diskotéce. Jako odměna na ně čekala strašidelná hostina, za kterou bychom rády poděkovaly rodičům, kteří nám připravili spoustu dobrot.

Halloweenské dobroty

Více fotografií naleznete ve fotogalerii Slavíme Halloween.

Kroužky v naší MŠ

Od začátku října začaly v naší MŠ probíhat kroužky. V dramatickém kroužku Dráček si děti vyzkouší různé dramatické metody a techniky, které rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, estetické a hudební cítění. V hudebním kroužku Čmelínek se děti nejen učí zpívat, ale také pracovat s dechem a rozvíjet rytmické cvičení při práci s Orffovy nástroji a seznamují se s různými hudebními nástroji. Další kroužek se zabývá Elkoninovou metodou, kde s pomocí maňásků Mistr Slabika a Mistr Délka postupují s dětmi od mluveného slova ke čtenému. V rámci ranního cvičení se jednou týdně věnujeme se staršími dětmi józe. Dále v naší MŠ probíhá kurz grafomotoriky s p.Doležalem a logopedie s p.Suchou.

Kroužky v naší MŠ      Kroužky v naší MŠ

Kroužky v naší MŠ     Kroužky v naší MŠ

Výstava ovoce a zeleniny

Děti ze všech tříd navšívily výstavu ovoce a zeleniny uspořádanou na obecním úřadě, kde měly možnost si prohlédnout různé úlovky ze zahrádek místních obyvatel, a seznámit se tak s doposud pro ně neznámými druhy ovoce a zeleniny. Přispěly také k výzdobě a jejich výrobky zde byly vystaveny a došperkovaly tak tuhle krásnou barevnou výstavu, která se dětem velmi líbila.


Výstava ovoce a zeleniny

Více fotek naleznete ve fotogalerii: Výstava ovoce a zeleniny na OÚ.

Nová třída Včelky

Vážení rodiče,

na odloučeném pracovišti MŠ Vrábče se od 1.září otevírá nová třída s názvem Včelky, která se nachází v prostorách bývalého Obecního domu obce. Třídu v novém školním roce budou navštěvovat předškoláci.

Logo Včelky  

Masopust

23.března jsme společně oslavili Masopust. Děkujeme všem zúčastněným. Na masopustním jarmarku bylo vybráno 12 370 Kč. Finance budou použity v dalším roce na nákup občerstvení na masopustní jarmark, dále na Mezinárodní den dětí a další.
Děkujeme všem rodičům

Masopust

Více fotografií naleznete v galerii Masopust 2022.

Tři králové

Děti se vypravily průvodem jako Tři králové do místní knihovny a do kostela se podívat na jesličky.

Tři králové

Více fotografií naleznete v gaelrii Tři králové 2022.