Naše přírodní zahrada

Naše přírodní zahrada - jak šel čas

Představujeme vám jednotlivé etapy přeměny naší přírodní zahrady, která začala v roce 2015 za podpory Ministerstva životního prostředí v rámci operačního programu životního prostředí podporovaného z evropského fondu pro regionální rozvoj a našeho zřizovatele OÚ Boršov nad Vltravou.

Na základě výběrového řízení “ Přírodní zahrada MŠ Boršov nad Vltavou”, byla vybrána firma Český trávník s. r. o. Litvínovice, která celou realizaci provedla a nadále se stará o její údržbu.

Tento projekt vyřešil úpravu stávající zahrady, jež je součástí naší mateřské školy v obci Boršov nad Vltavou. Zahrada byla upravena jako „hřiště v přírodním stylu“, podle knihy vydané MŽP-Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu.

Naše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel čas


Školní zahrada na odloučeném pracovišti v MŠ Vrábči.


Naše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel čas

 

V rámci přestavby bylo na školní zahradu instalováno mnoho herních prvků z přírodních materiálů doplněné o vysázené stromy,  keře a vrbičkový tunel. Nedílnou součástí nové školní zahrady je zastřešený prostor pro letní výuku, výchovu a osvětu v oblasti ekologie. 

Výsledkem celého projektu je nejen aktivní pobyt dětí v přírodě, ale i získávání informací na základě vlastních zkušeností s pěstováním rostlin, pozorováním živočichů ve volné přírodě i v hmyzím domečku a následné uvědomění v oblasti třídění odpadů. Výsledkem je rovněž zdokonalení dětí v motorických schopnostech, dovednostech, obratnosti.

Naše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel čas

V letech 2019 až 2021 byly na naši přírodní zahradu doplněny nové herní prvky - provazová pyramida, trampolína (zapuštěná do země), nové houpačky, včetně hnízda a zastřešení pískovišť plachtami. 

Naše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel časNaše přírodní zahrada - jak šel čas

Uplynulo již 6 let od realizace první části přestavby naší školní zahrady. Ta se za tu krátkou dobu krásně zazelenala a nabízí tak větší možnost využití ve všech ročních obdobích. Děti se podílí na péči o rostliny a to především o sklizeň borůvek a jahod. Bylinky ze spirály mezitím využíváme v pitném režimu. V zimě zahrada dětem nabízí možnost bobování a pokud sněhové podmínky dovolí, pořádáme i sportovní olympiádu.

Jsme vesnická školka a ve svém okolí máme spoustu možností k procházkám ve volné přírodě. Ale především v současné době (vzhledem k epidemiologické situaci), kdy jsme s dětmi nemohli opustit areál školy, stala se naše přírodní zahrada bezpečným zázemím pro aktivní pobyt na čerstvém vzduchu.